•   Информације 0800 222 237
  •   Војвођанска 3, Врњачка Бања

ЛИЦЕНЦЕ

АУТОБУСКА СТАНИЦА

Аутобуска станица у Врњачкој Бањи, представља једно од препознатљивих обележја туристичке понуде Врњачке Бање са традицијом дугом преко пола века и данас је у власништву Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

Ангажовањем менаџмента и запослених, а уз помоћ локалне самоуправе, аутобуска станица је реновирана и у потпуности прилагођена свим законским прописима и стандардима који регулишу ову делатност, па је Аутобуска станица у Врњачкој Бањи постала поносни носилац Лиценце бр. 1 за пружање станичних услуга, издате од стране Министарства за инфраструктуру, грађевинарство и телекомуникације.

Аутобуска станица у Врњачкој Бањи послује у складу са Општим условима пословања аутобуских станица. Основну делатност аутобуске станице чине: пријем и отпрема аутобуса, пртљага и ствари, паркирање аутобуса, укрцавање и искрцавање путника, продаја возних и перонских карата, давање обавештења и пружање других услуга везаних за аутобуски превоз путника, као и издавање у закуп рекламног и пословног просторана аутобуској станици. Брза и професионална услуга запослених почива на савременим технологијама компијутерске продаје путних исправа. Процес рада се одвија од 0 до 24 часа, 365 дана у години, на укупно 18 перона од којих су 7 долазних и 11 полазних тј. транзитних и 20 паркинг места за паркирање аутобуса. У вансезони аутобуска станица бележи до 200 линијских и ванлинијских полазака са преко 1.000 путника, док је овај број у току туристичке сезоне и за време туристичких манифестација неколико пута већи.

Аутобуска станица у Врњачкој Бањи је прва аутобуска станица у Републици Србији која је продужила важност лиценце за пружање станичних услуга до 10.01.2028. године.

О нама

Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је основано у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин.

У складу са тим, предузимају се активности на обезбеђењу услова неопходних за обављање линијског саобраћаја, како би се испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама, бројних туриста и посетилаца у Врњачкој Бањи.

Контакт

Војвођанска 3, 36210 Врњачка Бања

036 612.550

Аутобуска станица
Информације - 036 612.446
Благајна - 036 612.445

Паркинг сервис
036 612.449