JP Novi autoprevoz Vrnjačka Banja

Program poslovanjaJP Novi Autoprevoz

Dokumenta o programu poslovanja

U nastavku se nalaze programi poslovanja koje možete preuzeti u vidu PDF dokumenta.


Program poslovanja 2022.

Datum objave: 06/12/2021

Program poslovanja za 2022. godinu.pdf

Program poslovanja 2021.

Datum objave: 02/12/2020

Program poslovanja za 2021. godinu.pdf

Program poslovanja 2020.

Datum objave: 09/12/2019

Program poslovanja za 2020.godinu.pdf